Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2019

To wcale nie tak, że dorośli przestają się kochać. Mnóstwo osób jest razem przez wiele lat, aż do dnia, w którym jedno umiera. Jednak są też tacy, którzy się rozstają, z wielu powodów. Czasem miłości jest zbyt mało i nie starcza na długo, czasem jest jej tak dużo, że krępuje ich i ogranicza. Wówczas nie czują się wolni. Zawsze jednak powinni się rozstać, jeśli osobno mogą być szczęśliwsi.
— Katarzyna Rygiel - 'Pod powiekami'
Reposted fromwetryagain wetryagain

August 16 2018

„Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle.”
Reposted fromloveely loveely viamentispenetralia mentispenetralia
Sponsored post

July 23 2018

Zbliżenie z tym mężczyzną było jak kąpiel w basenie z rtęcią. Śmiertelnie niebezpieczne, a jednocześnie niczym dar od bogów.
— Karen Mack – 'Kochanka Freuda'
Reposted fromwetryagain wetryagain

March 25 2018

6404 2915
Reposted fromretro-girl retro-girl

March 04 2018

4425 cf39 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

October 29 2017

1219 023e 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling

September 18 2017

5634 ff61 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

September 03 2017

9410 b652 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling
9551 822a 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling

August 20 2017

1817 93b0
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling

August 16 2017

2975 cb4b
Reposted fromretro-girl retro-girl

June 30 2017

8656 5ff9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

June 29 2017

8481 1778 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
4071 1cb7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

June 28 2017

6555 ab25 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

June 26 2017

6666 6f16 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

June 25 2017

4212 71e6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

June 24 2017

9121 fa22
Reposted fromretro-girl retro-girl

June 20 2017

9277 38c9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
4920 e7c0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...